Uppdragsgivare och Samverkanspartners

Vårdmäklarna har utfört många uppdrag åt Hudiksvalls kommun och har avtal med omsorgsförvaltningen om processhandledning

Mats Lindberg fungerar som KBT-terapeut vid Varvet Hälsocentral i Hudiksvall

Vårdmäklarna har arbetat med handledning åt A-assistans i många år

Vårdmäklarna arbetar med utbildning på uppdrag av Företagsutbildarna, främst inom arbetsmiljöområdet

Vårdmäklarna, Mats Lindberg är kurator på högstadieskolan Lust & Lära i Bollnäs sedan skolstarten 2009

Vårdmäklarna kan förmedla interaktiv utbildning inom vård och omsorg