Personal

Mats Lindberg, ägare
Teolog. Projektledare inom landsting och kommun. Regionchef vid Alfta Rehab Center. Egenföretagare. Handledare, föreläsare. BAM-utbildare

mats@vardmaklarna.se

070 - 374 3732

Mats är utbildad vid Teologiska seminariet 4 år, därefter 5 terminer själavård/handledning vid S:t Lukasstisftelsen. Mats har gått flera projektledarutbildningar. I maj 2017 tog Mats examen i grundläggande psykoterapi, KBT steg 1