Personal

Mats Lindberg, ägare
Teolog. Projektledare inom landsting och kommun. Regionchef vid Alfta Rehab Center. Egenföretagare. Handledare, föreläsare.

mats@vardmaklarna.se

070 - 374 3732

Mats är utbildad vid Teologiska seminariet 4 år, därefter 5 terminer själavård/handledning vid S:t Lukasstisftelsen. Mats har gått flera projektledarutbildningar. Fn studerar Mats till KBT-terapeut vid Bergströms kunskapsföretag i Stockholm. http://www.bergstroms.org/