Om Vårdmäklarna

Vårdmäklarna i Norr AB är ett konsultföretag inom vård och omsorg. Företagets ägare är Mats Lindberg, Hudiksvall.

Vårdmäklarnas affärsområden är:

• Handledning
• Ledarutveckling
• Omställning
• Arbetsmiljöutbildning
• Rehabilitering

Vårdmäklarnas affärsidé vilar på en humanistisk värdegrund där hög affärsetik och moral råder. Utgångspunkten är alltid förtroende och långsiktighet.