Handledning

Mats Lindberg har fungerat som handledare i åtta år. Utöver 4-årig utbildning på teologisk högskola har jag en fem-terminers handledarutbildning vid S:t Lukasstiftelsen. Sedan sex år har jag jobbat med handledning i stor omfattning för såväl medarbetare som chefer och grupper. Bland uppdragsgivarna finns kommuner som Hudiksvall och Ljusdal men även företag som Neuropsyk, Aleris, Mitt Hjärta, A-assistans, Incola, RIA m fl.

Referenspersoner kring handledningsuppdrag:

Birgitta Svensson, enhetschef Hudiksvalls kommun 070 - 351 03 79 birgitta.svensson@hudiksvall.se
Ulrika Ringnér, badhuschef Hudiksvalls kommun 070 - 210 22 99 ulrika.ringner@hudiksvall.se

Om handledning

Ibland tänker människor att handledning är att lösa akuta kriser, ”att släcka bränder”. För mig är handledning i hög grad att värna om och vårda det som fungerar.

Grunden är all handledning är förtroende, att de som är i handledning känner förtroende både för handledaren och dennes kompetens. Om inte det fungerar spelar modellen/metoden väldigt liten roll. För mig som handledare är detta oerhört centralt. När förtroendet är etablerat på individuell nivå, har man också nått en bit på att nå förtroende för hela gruppen.

Ofta har jag i tidigt skede träffat medarbetarna individuellt. Då har alla i gruppen fått etablera en relation till mig som handledare och jag har fått allas bild av och ord på hur situationen i arbetsgruppen är. Denna "kartläggning" är sedan utgångspunkten för en process i arbetslaget. Ibland har jag haft hjälp av att beskriva processen genom ett växande PPT-dokument som "fylls på" vid varje tillfälle och skickas till gruppen efter varje gång.

En handledare behöver vara lyhörd och skapa trygghet i gruppen. Den tryggheten är grunden för en utvecklingsprocess där gruppen vågar ta upp det som behöver diskuteras. Där man efter att han setts några gånger vågar mer och mer och ämnena på dagordningen är centrala ämnen som behöver bearbetas. Som handledare är det viktigt för mig att alla kommer till tals, att alla får chans att uttrycka sig, att alla blir lyssnade på.

Stöd till arbetsledaren

En annan central del av processhandledning är för mig att föra dialog med och stötta arbetsledaren i hans/hennes ledarskap. Utvecklingsprocesser i en arbetsgrupp hör samman med ledarskapet.

Sakkunskap

Handledning är också att vid behov komma med sakkunskap. Handledaren behöver då och då fördjupa ett samtal med fördjupande spetskompetens. Det kan handla om gruppdynamik, om kommunikation, om konflikthantering, om feedback mm.

Lokaler

Vårdmäklarna har kontor i Sparbankshuset på Sundsesplanaden 2, 3 tr

Referens från Incola AB, en av kunderna

Undertecknad har under två år anlitat Mats Lindberg som handledare för behandlingspersonal vid Vallstahemmet och Grönåshemmet. Mats har varit mycket uppskattad som handledare på grund av sin förmåga att utveckla människor utifrån deras egna resurser samt det genuina engagemang han visat för gruppen och uppdraget. Mats har bidragit till att skapa ett öppet arbetsklimat där medarbetarna har känt trygghet att utvecklas tillsammans med gruppen. Mats är i sin handledarroll professionell och strävar efter resultat av handledningen. Han följer upp detta kontinuerligt med såväl enskilda i arbetslaget som på ledningsnivå för att skapa flöde i processerna på arbetsplatsen. Mats kommer väl förberedd till handledningen och har uppdaterat sig med gruppens aktuella situation. En ödmjuk framtoning, som personalen uppskattat och känt förtroende för, har gjort att Mats har kunnat ta upp svåra ämnen till diskussion för att nå utveckling.

Åsa Nordin, Föreståndare Grönåshemmet, Incola AB

070-334 40 63

Mats Lindbergs kontaktuppgifter

e-post mats@vardmaklarna.se

Mobil 070 – 374 3732

Hemsida www.vardmaklarna.se

En arbetsgrupp sa så här när handledningen skulle utvärderas:

o Bemötandet i arbetslaget har blivit mycket bättre

o Vi använder våra olikheter nu, de hotar inte längre

o Klienterna märker att vi i personalen håller ihop mera nu

o Det går inte längre att spela ut oss mot varandra. Nu drar vi alla åt samma håll

o Vi har blivit bättre på att stötta varandra

o Vi har bättre rutiner och mycket mera koll nu än tidigare

o Vi jobbar mer konsekvent tillsammans nu

o Vi resonerar mer tillsammans, det är inte längre en i arbetslaget som bestämmer

o Vi har slutat gnälla och älta om hur det var förr – Nu går vi framåt!

o Förr var det mycket personalsnack, nu är fokus på klienterna

o Vi-känslan i gruppen ökar hela tiden

o Så här samsynt och jämbördigt har vårt arbetslag aldrig varit tidigare!