Handledning

Mats Lindberg har fungerat som handledare i 10 år. Utöver 4-årig utbildning på teologisk högskola har jag en 5-terminers handledarutbildning vid S:t Lukasstiftelsen och 4 terminer grundläggande psykoterapi, KBT-steg 1.

Under åren jag jobbat med handledning i stor omfattning har det gällt såväl enskilda medarbetare som chefer och grupper, men allra mest har det handlatom arbetslag. Bland uppdragsgivarna finns kommuner som Hudiksvall, Nordanstig, Ljusdal och Ovanåker men även företag som Neuropsyk, A-assistans, Staffansgården, Hela människan m fl.

Under åren har jag hittills arbetat med handledning/personalstöd i ca 40 arbetslag i kommuner och 25 arbetslag i privata verksamheter.

Inköp Gävleborg har genomfört en upphandling på processhandledning för Hudiksvalls och Söderhamns kommun. Där finns Vårdmäklarna med som en av de godkända leverantörerna.

Referenspersoner kring handledningsuppdrag:
Birgitta Svensson, enhetschef Hudiksvalls kommun 070 - 351 03 79 birgitta.svensson@hudiksvall.se
Ulrika Ringnér, badhuschef Hudiksvalls kommun 070 - 210 22 99 ulrika.ringner@hudiksvall.se

Om handledning

Ibland tänker människor att handledning är att lösa akuta kriser, ”att släcka bränder”. För mig är handledning i hög grad att värna om och vårda det som fungerar bra, och göra mer av det.

Grunden är all handledning är förtroende, att de som är i handledning känner förtroende både för handledaren och dennes kompetens. Om inte det fungerar spelar modellen/metoden väldigt liten roll. För mig som handledare är detta oerhört centralt. När förtroendet är etablerat på individuell nivå, har man också nått en bit på att nå förtroende för hela gruppen.

Ofta har jag i tidigt skede träffat medarbetarna individuellt. Då har alla i gruppen fått etablera en relation till mig som handledare och jag har fått allas bild av och ord på hur situationen i arbetsgruppen är. Denna "kartläggning" är sedan utgångspunkten för en process i arbetslaget. En handledare behöver vara lyhörd och skapa trygghet i gruppen. Den tryggheten är grunden för en utvecklingsprocess där gruppen vågar ta upp det som behöver diskuteras. Där man efter att han setts några gånger vågar mer och mer och ämnena på dagordningen är centrala ämnen som behöver bearbetas. Som handledare är det viktigt för mig att alla kommer till tals, att alla får chans att uttrycka sig, att alla blir lyssnade på.

Stöd till arbetsledaren

En annan central del av processhandledning är för mig att föra dialog med och stötta arbetsledaren i hans/hennes ledarskap. Utvecklingsprocesser i en arbetsgrupp hör samman med ledarskapet.

Sakkunskap

Handledning är också att vid behov komma med sakkunskap. Handledaren behöver då och då fördjupa ett samtal med fördjupande spetskompetens. Det kan handla om gruppdynamik, om kommunikation, om konflikthantering, om feedback mm.

Lokaler

Vårdmäklarna har kontor på Sjötullsgatan 9 i Hudiksvall, med såväl vacker utsikt över staden som tillgång till konferensrum.

Mats Lindbergs kontaktuppgifter

e-post mats@vardmaklarna.se

Mobil 070 – 374 3732

Hemsida www.vardmaklarna.se

En arbetsgrupp sa så här när handledningen skulle utvärderas:

o Bemötandet i arbetslaget har blivit mycket bättre

o Vi använder våra olikheter nu, de hotar inte längre

o Klienterna märker att vi i personalen håller ihop mera nu

o Det går inte längre att spela ut oss mot varandra. Nu drar vi alla åt samma håll

o Vi har blivit bättre på att stötta varandra

o Vi har bättre rutiner och mycket mera koll nu än tidigare

o Vi jobbar mer konsekvent tillsammans nu

o Vi resonerar mer tillsammans, det är inte längre en i arbetslaget som bestämmer

o Vi har slutat gnälla och älta om hur det var förr – Nu går vi framåt!

o Förr var det mycket personalsnack, nu är fokus på klienterna

o Vi-känslan i gruppen ökar hela tiden

o Så här samsynt och jämbördigt har vårt arbetslag aldrig varit tidigare!