Välkommen till Vårdmäklarna

Vårdmäklarna levererar kompetens och tjänster relaterade till personalstöd:

  • Handledning och stödsamtal för chefer, arbetslag och enskilda anställda/personer.
    Läs mer under fliken Handledning.
  • Organisationsutveckling Läs mer under fliken Utveckling
  • Utbildning Läs mer under fliken Utbildning