Välkommen till Vårdmäklarna

Vårdmäklarna levererar kompetens och tjänster relaterade till vård:

  • Handledning och stödsamtal för chefer, arbetslag och enskilda anställda/personer.
    Läs mer under fliken Handledning.
  • Organisationsutveckling med anknytning till vård och omsorg